top of page

Algemene gebruiksvoorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn een wettelijk contract tussen een individuele gebruiker en LN CARDETAIL met betrekking tot het gebruik van uw website en diensten. Werk deze richtlijnen bij volgens uw specifieke beleid.

Welkom op de website van LN CARDETAIL. Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en bent u gebonden aan alle geldende wet- en regelgevingen.De site en de originele inhoud, functies en services zijn het eigendom van LN CARDETAIL en worden beschermd door internationale auteursrechten, handelsmerken, intellectuele eigendommen en andere wetgeving inzake eigendomsrechten.Als wij om wat voor reden dan ook van mening zijn dat onze algemene voorwaarden niet worden nageleefd, behouden wij ons het recht om de toegang tot onze website op te schorten of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid. In volgende algemene voorwaarden worden deze definities gehanteerd : 
1. Alle informatie en visuele beelden die zich bevinden op deze pagina zijn recht van " LN Cardetail", gevestigd te 3140 Keerbergen, Haachtsebaan 86A en met als ondernemingsnummer BE0764512527.
2. Onderhavinge clausules zijn de enig geldende tussen de partijen. De klant doet afstand van alle bepalingen en voorwaarden die in tegenstrijd zijn met de hieronder vermelde voorwaarden. De uitvoering van een klantenorder met andere bepalingen en voorwaarden erop vermeld impliceert geenszins de aanvaarding ervan door LN Cardetail en doet in hoofde van de klant geen rechten ontstaan die afwijken van onderhavige voorwaarden. Indien een bestelbon of een contract of afspraak werd opgesteld/gemaakt primeren de clausules ervan op onderhavige voorwaarden.
3. De termijn nodig voor de uitvoering van de prestaties, te goeder trouw vastgesteld, is louter indicatief en vormt geen essentiele voorwaarde van de overeenkomst. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete,schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ten voordele van de klant.
4. Bij een gemaakte afspraak die is vastgelegd door LN Cardetail en akkoord is bevonden door de klant, dient telkens de klant deze na te komen. Indien de gemaakte/vastgelegde afspraak door de klant wordt verbroken dient de klant de gemaakte afspraak toch te vergoeden.
5. De klant betaald de factuur niet of de factuur wordt te laat betaald, dan wordt bij het te betalen bedrag een intrestevoet bij geteld van 15% en is er tevens een forfaitaire schadevergoeding van 50€ bij het te betalen bedrag.
6. Alle facturen zijn te betalen met cash, payconiq of overschrijving, de klant heeft een betaaltermijn waaraan zij/hij zich dient te houden.
7. LN Cardetail staat niet in voor gebreken die zichtbaar zijn en worden besproken met de klant alvorens te werken starten aan het voertuig, het voertuig word gewassen om het te bekijken van gebreken die al reeds aanwezig zijn. De gebreken die al reeds aanwezig zijn worden duidelijk gecommuniceerd met de klant om enige discussies en onterechte beschuldigingen te vermijden tijdens de levering van het gereinigde voertuig !
8. Indien betwisting, zijn de rechtbanken van Antwerpen/Vlaams Brabant of de rechtbanken van de woonplaats van de klant, naar keuze van LN Cardetail, alleen bevoegd. Zonder andersluidende bepaling is enkel het belgisch recht van toepassing.

Accepteren
Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden
bottom of page